Sfeerverslag Rollend Teylingen

July 26, 2019 923 keer bekeken 0 comments

Ook tijdens Rollend Teylingen gold het gezegde; na regen komt zonneschijn. In Voorhout schuilden we onder paraplu’s. En in Sassenheim gingen de jasjes uit omdat het zo warm was. We rolden de drie kernen in en spraken met ondernemers, bewoners en bezoekers van die kernen over de centra.

In gesprek bij de Kerk in Voorhout

In Voorhout gingen veel gesprekken over de openbare ruimte. Het groen, de bestrating en inrichting van de weg werden door veel mensen genoemd als belangrijke onderwerpen. Ook de inrichting van het centrale plein en de mogelijkheden om hier nog meer een ontmoetingsplek van te maken hebben we van meerdere passanten gehoord. De veiligheid in de Herenstraat was ook vaak onderwerp van gesprek. De mensen die we spraken vertelden dat ze de straat druk en daardoor onveilig vinden. Ook de doorstroming van de straat leidt tot onveilige situaties. Ditzelfde werd gezegd over de spoorwegovergang. De winkelleegstand wordt erg jammer gevonden. Ook het parkeren in het centrumgebied was vaak onderwerp van gesprek. Waar mag dat nou wel of niet? En kan de Herenstraat niet anders worden ingericht, zodat het parkeren van auto’s en fietsen gemakkelijker naast elkaar kan plaatsvinden?

In gesprek op de markt in Warmond

In Warmond waren de meesten best tevreden over hun dorp. Zij zijn blij met de markt en de supermarkt in de kern. Veel mensen vertelden dat ze voor andere boodschappen toch al snel naar bijvoorbeeld Sassenheim gaan, maar dat iets meer winkels in Warmond een leuke toevoeging voor het centrum zou zijn. Ze stelden voor om de Gemeentehaven beter te benutten. Ons werd verteld dat de overlast van hangjongeren op deze plek vervelend is. De historische waarde van Warmond werd erg gewaardeerd. Dit geeft echt karakter aan het dorp. Ook de nabijheid van het water speelt hierin een belangrijke rol. De mensen die we spraken gaven aan dat zij het waardevol zouden vinden als dit water een meer prominente plek in het centrum kan krijgen. Het liefst in combinatie met betaalbare aanlegplaatsen voor de bewoners van Warmond. Ook een terras aan het water is een kans voor Warmond. Net als in Voorhout is ook in Warmond het parkeren een belangrijk onderwerp. Sommige mensen vertelden dat parkeren in hun deel van de straat geen probleem is. Bij andere gesprekken was het juist het eerste onderwerp dat werd aangehaald. Het aantal parkeerplekken wordt te laag gevonden. Het gebrek aan handhaving draagt er volgens sommigen aan bij dat bewoners en bezoekers ook foutief parkeren. Ook de verkeersveiligheid aan de Herenweg is door veel mensen benoemd als belangrijk aandachtspunt voor de leefbaarheid van hun dorp.

In gesprek in de Hoofdstraat in Sassenheim

In Sassenheim gingen veel gesprekken over veiligheid, groen in het centrum en ontmoeten. Volgens degenen die we spraken leidt de ingewikkelde inrichting van het centrum tot verwarring bij fietsers, automobilisten en voetgangers. Want wie mag nou precies waar lopen, fietsen of rijden? En wie heeft waar voorrang? Veel mensen vertelden dat ze op de fiets naar het centrum komen. De plekken om de fiets te parkeren zijn volgens hen soms wel erg vol. De gesprekken gingen vaak over groen. Meer groen in het centrum is welkom. Dat hoeven niet alleen plantenbakken te zijn. Verteld werd dat het ook kan door het groener maken van kruispunten. Bijvoorbeeld door middel van het planten van bloembollen. Over de inrichting van het Kerkplein verschilden de meningen. Sommige gesprekspartners vertelden dat het parkeren op het plein absoluut niet mag verdwijnen. Anderen vonden het juist opvallend dat het plein niet als ontmoetingsplek is ingericht.

We bedanken iedereen voor de tijd die zij vrij maakten om met ons het gesprek aan te gaan!

De centrumvisie in een notendop

De gemeente Teylingen werkt aan een centrumvisie voor de kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Om te zorgen dat de centrumgebieden ook in de toekomst aantrekkelijk blijven en zelfs nog verbeteren, maken we deze plannen samen met de samenleving. Op 14 mei was er een inloopbijeenkomst. Op 29 juni was de eerste visiegroep en op 18 juni en 2 juli de  tweede bijeenkomsten. Op 17 juli vond de derde visiegroepbijeenkomst plaats. Tijdens de zomer kan iedereen nog meepraten via de website.

0  Comments

Cookie settings