Vervolg centrumvisie

November 01, 2019 1452 keer bekeken 0 comments

Hoe krijgt de centrumvisie verder vorm en wanneer vinden welke bijeenkomsten plaats? In dit nieuwsbericht leest u meer over het vervolgproces van de visie.

Aan het begin van 2019 is de gemeente gestart met het maken van de centrumvisie. We voerden veel gesprekken met bewoners, ondernemers en organisaties uit Sassenheim, Warmond en Voorhout. Wat is goed aan het centrum? Wat kan beter? Dit leidde tot heel veel informatie en ideeën. We wegen aankomende maanden deze informatie af, voeren aanvullende gesprekken en schrijven de visieteksten.

September tot en met november: één-op-ééngesprekken en onderzoek

Voor de uitvoering van veel ideeën hebben we andere partijen nodig. Daarom voeren we in deze maanden gesprekken met hen. Hun medewerking is namelijk van groot belang om de Centrumvisie te laten slagen. Daarnaast voeren we een extra onderzoek uit naar de ontwikkelingen rondom het Hortusplein in Sassenheim. Dit doen we in de vorm van verschillende scenario’s. Het onderzoek geeft ons meer inzicht in de haalbaarheid van verschillende ideeën die tijdens de Visiegroep zijn opgeworpen.

December: concept-visie schrijven

Terwijl de voorbereidingen voor de feestdagen in volle gang zijn, schrijven we de concept-Centrumvisie. Omdat de maand december voor iedereen zo druk is, voeren we tijdens deze maand geen andere gesprekken.

Januari: de concept-visie toetsen

De concept-Centrumvisie is af in januari. We bespreken deze tijdens een laatste Visiegroep en tijdens een grote inloopbijeenkomst: Hart voor Teylingen. We plaatsen een nieuwsbericht zodra de datum bekend is. We horen dan graag wat u van het concept vindt. Ook is ruimte voor opmerkingen en vragen.

Later moment: vraag en antwoord

Zodra we de reacties van de bijeenkomsten in januari verwerkt hebben, gaan we het besluitvormingsproces in. De definitieve Centrumvisie wordt dan ‘vrijgegeven voor inspraak’. Gedurende deze periode organiseren we nog een bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst kunt u vragen stellen over de Centrumvisie. We kondigen de data van deze bijeenkomst aan via de website.

Heeft u vragen? U kunt een e-mail sturen naar centrumvisie@teylingen.nl.

0  Comments

Cookie settings