Uitkomsten jongerenenquête

17-12-2019 1472 keer bekeken 0 reacties

Wat vinden jongeren van de centra van Teylingen? In een enquête vroegen we deze doelgroep naar hun mening over de centra van Warmond, Voorhout en Sassenheim.

Waar gaan ze winkelen of uit eten? En wat vinden ze van de Herenstraat in Voorhout, afval scheiden in het centra, park Groot Leerust in Warmond en de Oude Haven in Sassenheim?

Van 4 tot 12 november konden jongeren een enquête invullen. In totaal vulden 74 jongeren, met een gemiddelde leeftijd van 20,5 jaar de enquête in. Het grootste deel van die jongeren woont in Voorhout (60%), gevolgd door Sassenheim (32%) en Warmond (8%).

Wat vinden ze van alle centra?

55% van de jongeren is van mening dat er genoeg te doen is in de centra. Ze geven aan dat er voor jongeren weinig te doen is in de centra van Teylingen. Ze missen uitgaansgelegenheden en activiteiten. Wat betreft winkelaanbod vinden ze dat er weinig of geen leuke winkels in de drie centra zijn. Van de ondervraagden geeft 45% aan dat ze winkelen in Sassenheim en 75% dat ze dat ergens anders doen. Vooral Leiden wordt hier veel genoemd, evenals online winkelen. Als de jongeren uit eten gaan, doet 45% dat in Sassenheim en 40% dat in Voorhout. Opnieuw wordt Leiden genoemd als locatie buiten de gemeente, net als Noordwijk.

 

Sassenheim

Over het centrumgebied van Sassenheim stelden we de volgende drie vragen:

·         De straat voor de Hema moet alleen voor voetgangers zijn.

Van de 24 jongeren uit Sassenheim is 33% het eens met deze stelling.

·         De Oude Haven moet het hele jaar vol staan met terrassen.

Van de 24 jongeren uit Sassenheim is 46% het eens met deze stelling.

·         Ik kan mijn fiets goed kwijt in het centrum van Sassenheim: ja (96%)

Van de 24 jongeren uit Sassenheim is 96% het eens met deze stelling.

Aanvullend geven de jongeren aan dat ze graag zien dat afvalscheiding in de openbare ruimte goed zou zijn. Ook missen ze kledingzaken voor jongeren, een openbaar toilet en groen in het centrum.

 

Voorhout

Over het centrumgebied van Voorhout stelden we de volgende drie vragen:

·         Ik vind de Herenstraat qua verkeersveiligheid een veilige straat.

Van de 42 jongeren uit Voorhout is 10% het eens met deze stelling.

·         Ik kan mijn fiets goed kwijt in het centrum van Voorhout.

Van de 42 jongeren uit Voorhout is 86% het eens met deze stelling.

·         Ik vind het plein bij de kerk een gezellig plein om te verblijven.

Van de 42 jongeren uit Voorhout is 31% het eens met deze stelling.

Aanvullend geven de jongeren aan dat ze de Herenstraat een onveilige straat vinden en dat de voorrangsregels in deze straat aangepast moeten worden. Ze willen graag meer winkels voor jongeren en woningen voor starters. Daarnaast laten ze weten dat er te weinig fietsparkeerplekken bij het station zijn en te weinig parkeerplekken voor de auto in/bij de Herenstraat. Ook zien ze graag meer horeca verschijnen op het plein bij de kerk.

 

Warmond

Over het centrumgebied van Warmond stelden we de volgende drie vragen:

·         Warmond heeft genoeg terrassen.

Van de 6 jongeren uit Warmond is 33% het eens met deze stelling.

·         Ik vind dat er meer toeristen naar Warmond mogen komen.

Van de 6 jongeren uit Warmond is 67% het eens met deze stelling.

·         Park Groot Leerust moet blijven zoals het is.

Van de 6 jongeren uit Warmond is 83% het eens met deze stelling.

Aanvullend geven de jongeren aan dat ze meer ondernemers en winkels het centrum levendiger maken. En dat ze uitgaansgelegenheden voor jongeren in het centrum missen.

Wat is het vervolg?

De informatie uit de enquête wordt, net als alle andere gesprekken die we voeren, meegenomen in de afweging van de visie. De visie wordt in de eerste helft van 2020 door de raad vastgesteld. Hier leest u meer over het vervolgproces.

0  reacties

Cookie-instellingen