De volgende stap: de centrumvisie wordt opiniërend besproken met de raad op 17 februari

07-02-2020 1209 keer bekeken 0 reacties

In dit nieuwsbericht leest u meer over de inhoud en het vervolgproces van de centrumvisie en de opiniërende raadsessie van 17 februari 2020.

Aantrekkelijke centra, waar inwoners uit Teylingen en de regio graag komen. Dat is het doel van de Centrumvisie Teylingen. In 2019 dachten inwoners, ondernemers en organisaties mee over de toekomst van de centra. Met de ervaringen en ideeën uit deze gesprekken en landelijke ontwikkelingen ligt er een eerste Centrumvisie. Het college vraagt de commissie Duurzaamheid, Economie en Bedrijfsvoering een reactie te geven. U kunt hier als geïnteresseerde bij aanwezig zijn. Vervolgens worden inwoners, ondernemers en organisaties om hun mening gevraagd. In juni bespreekt de gemeenteraad dan de definitieve versie om vervolgens een besluit te nemen.

De centrumvisie vertelt het verhaal van de toekomst van onze centra. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid per fiets, parkeren, de inrichting van de openbare ruimte en natuurlijk het winkelaanbod. Deze visie geeft ondernemers, bewoners, organisaties en de gemeente houvast in de ontwikkeling van het centrum. In de centrumvisie is per dorpskern een visie opgenomen. De ideeën uit deze visie worden opgenomen in een uitvoeringsprogramma, waar de gemeente, samen met inwoners, ondernemers en organisaties straks gezamenlijk aan kunnen werken.

Samen

Bewoners, ondernemers en organisaties dachten mee tijdens een inloopbijeenkomst en in visiegroepen. Jongeren dachten mee via een enquête, team Teylingen in het burgerpanel en er is met inwoners op straat gesproken tijdens Rollend Teylingen en de Dag van Democratie. Ook zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen zoals de politie en de Sociaal Domeinraad. En via het digitaal platform www.centrumvisieteylingen.nl konden belangstellenden meepraten. Hier vindt u verslagen van de verschillende bijeenkomsten.

 Marlies Volten, wethouder: ‘Zoveel mensen uit Teylingen hebben meegedacht. De betrokkenheid en het enthousiasme maakt alleen al dat het leuk en zinvol was om na te denken over de toekomst van de centra.’

Boodschappen en ontmoeten

In alle drie de dorpen kunnen inwoners uit Teylingen en de regio goed hun dagelijkse boodschappen doen. Ook zien we veel bezoekers in de horeca. In de toekomst zien meedenkers met de Centrumvisie graag dat dit blijft en beter wordt. Gezellige pleinen en straten, waar veel groen is verdienen de komende jaren aandacht.

Goed bereikbaar Sassenheim

Mooie plekken in Sassenheim zijn bijvoorbeeld De Oude Haven en Park Rusthoff. Het plein voor de kerk is het midden van het centrum en biedt kansen om een aantrekkelijke ontmoetingsplek te zijn. Voor het centrum van Sassenheim willen we werken aan een goede bereikbaarheid met de auto, maar zeker ook voor de fiets met voldoende fietsenstallingen. De komende jaren wil inwoners, ondernemers en de gemeente werken aan een gezellig en groen centrum.

Hortusplein

Het Hortusplein is al langere tijd onderwerp van gesprek. Ook in de gesprekken over de centrumvisie is de toekomst van dit plein besproken. Het plein is één van de entrees van het centrum en biedt veel kansen. Bijvoorbeeld meer groen, het Kerkplein gedeeltelijk autovrij houden en daarmee echt een plein creëren. Maar ook juist extra parkeren is een optie. Deze scenario’s worden verder uitgewerkt.

Veilige Herenstraat

In Voorhout vind je allerlei speciaalzaken, dat willen we vasthouden en uitbreiden in de toekomst. De Herenstraat is de belangrijke winkelstraat van het dorp en de komende jaren willen we werken aan een aantrekkelijke en veilige straat. Met de komst van de randweg om Voorhout ontstaan nieuwe kansen. Het plein voor de kerk zou veel meer een centrale plek kunnen zijn, waar mensen elkaar ontmoeten, tijdens bijvoorbeeld evenementen.

Creatief Warmond

Het historische, nautische en recreatieve karakter van Warmond kan versterkt worden. Maar uiteraard passend bij de kleinschaligheid van Warmond, wat bewoners zo waarderen.  Er zijn kleine winkels, ateliers, gezellige kraampjes, horeca en goede boodschappenvoorziening te vinden. Waterrecreatie is een belangrijk onderdeel van de identiteit van Warmond en trekt toeristen naar het dorp. In de toekomst zou de kleine haven aantrekkelijker kunnen door bijvoorbeeld kleinschalige horeca, een aantal meer ligplekken en een aantrekkelijke inrichting.

Wees welkom bij de opiniërende raadsessie

Op 17 februari leggen we opiniërend de concept-Centrumvisie voor aan de commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur (DEB) van de gemeenteraad. De raadsleden geven dan hun richting aan de visie. U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten. Aanmelding is niet nodig. Tijdens de sessie geven de raadsleden richting aan de centrumvisie. Dit doen zij op basis van een aantal documenten. U vindt die documenten hier.

Richting afronding van de visie

In april organiseren we drie avonden voor alle geïnteresseerden om op de laatste versie van de concept-Centrumvisie te reageren. We organiseren voor iedere kern een aparte avond. De input van deze avonden leidt tot de definitieve Centrumvisie. Deze visie bieden we ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Als er geen onverwachte dingen meer gebeuren, zal in mei de definitieve Centrumvisie het officiële besluitvormingsproces in gaan. Dat betekent dat hij voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en wethouders en dat hij daarna besproken wordt in de commissie DEB van de gemeenteraad. De bedoeling is dat de gemeenteraad op 9 juli de Centrumvisie en uitvoeringsagenda inclusief begroting en de geactualiseerde Detailhandelsvisie vaststelt.

0  reacties

Cookie-instellingen