Welkom

 

Fijn dat je er bent

Wij zijn trots op Sassenheim, Voorhout en Warmond en willen zorgen dat de kernen ook in de toekomst aantrekkelijk blijven.

 

 

De centrumvisie

De centrumvisie vertelt het verhaal van de toekomst van onze centra. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid per fiets, parkeren, de inrichting van de openbare ruimte en natuurlijk het winkelaanbod. En de visie geeft ondernemers, bewoners, organisaties en de gemeente houvast in de ontwikkeling van de centra. 

Inwoners, ondernemers, bezoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties van Teylingen hebben meegedacht over de toekomst van onze drie centra. In 2019 heeft Rollend Teylingen plaatsgevonden, waarbij we op straat in gesprek geweest met bezoekers van de drie centra. Ook zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd en verschillende onderzoeken uitgevoerd. Van iedere kern was er een visiegroep actief en hiermee zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarin zij hebben meegedacht over de Centrumvisie. Alle opgehaalde informatie is meegenomen in de concept-Centrumvisie. In de maand in september was het mogelijk om voor de laatste keer te reageren op de concept-Centrumvisie tijdens een aantal digitale bijeenkomsten en via dit digitale platform. De meest gestelde vragen zijn beantwoord via de pagina met meest gestelde vragen. Verslagen van alle bijeenkomsten zijn terug te vinden op de pagina nieuws en de pagina documenten.

Je kunt de concept-Centrumvisie nog steeds bekijken. Bekijk de concept-Centrumvisie hier. Ook kun je op de pagina concept Centrumvisie een filmpje zien met een samenvatting per kern.

 

Hoe doe ik mee? 

De reacties op de concept-Centrumvisie worden de komende tijd verwerkt tot de uiteindelijke Centrumvisie. Eind 2020 wordt de Centrumvisie door de raad vastgesteld. Na de vaststelling van de centrumvisie zal het concept-uitvoeringsprogramma aangescherpt worden. Met behulp van het uitvoeringsprogramma gaan we aan de slag met de uitvoering van ideeën en plannen voor de hele gemeente en voor de drie centra.


 

 
Cookie-instellingen